ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය මර්දනයට එරෙහි සටන ජයගනී.

ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය මර්දනයට එරෙහි සටන ජයග්‍රාහනය කරමින් සියළුම පන්ති තහනම් හා ශිෂ්‍යභාවය අහෝසිකිරීම්  කොන්දේසි විරහිතව ඉවත් කර තිබේ. අද දින විශ්වවිද්‍යාලීය පරිපාලනය විසින්  සියළුම පන්ති තහනම් හා ශිෂ්‍යභාවය අහෝසිකිරීම් ඉවත් කර සිසුන්ට ලිඛිතව දැනුම් දී තිබේ.

සිසුන් 05 දෙනෙකුට ජීවිතාන්තය දක්වා ශිෂ්‍ය භාවය අහෝසි කිරීම් ද, 40 දෙනෙකුට ශිෂ්‍ය භාවය අහෝසි කිරීම් , 189 දෙනෙකුට පංති තහනම් කරීම්ද 147 දෙනෙකුට නඩු පැවරීම්ද ලබාදී තිබූනි.
වසර 4කටත් අධික කාලයක් තිබු  ශිෂ්‍ය මර්දනයට එරෙහිව සිසුන් දිගින් දිගටම අඛන්ඩව අරගල කල අතර අරගලය තුල දින 59ක් වන අඛන්ඩ සත්‍යග්‍රහක් පැවතිනි. සත්‍යග්‍රහයට දින 56ක් වූ දින සියළුම පන්ති තහනම් හා ශිෂ්‍ය භාවය අහෝසිකිරීම් ඉවත් කරන ලෙස බලකරමින් සිසුන් පරිපාලන ගොඩනැගිල්ලේ නතර විය. 
මෙම අරගලයේ ප්‍රතිපලයක් ලෙස අද දින සිසුන්ගේ ඉල්ලීම් ජයග්‍රාහනය කර තිබේ.

මේ ජයග්‍රාහනයත් සමඟ විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිපාලන ගොඩනැගිල්ලේ නවාතැන් ගෙන සිටි සිසුන් ඉවත් වූ අතර හෙට දිනයේදී අඛන්ඩ සත්‍යග්‍රාහයද ඉවත් කරනු ඇත.

මෙම ශිෂ්‍ය මර්දනයට එරෙහි සටන ජයග්‍රාහනය කලද ආණ්ඩුවේ අධ්‍යාපනය විකිනීමේ ප්‍රතිපත්තිය පරාජය වී නොමැති අතර එය පරාජය කිරීමට  නිදහස් අධ්‍යාපනයත් අධ්‍යාපනයේ නිදහසත්  දිනාගැනීමේ සටන අඛන්ඩව ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතී.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>