රජරට සරසවියේ මහා ශිෂ්‍ය සංගමයේ සභාපති ඇතුලු ශිෂ්‍ය නායකින් තිදෙනෙක් අත්අඩංගුවට

රජරට සරසවියේ සභාපති ඇතුළු ශිෂ්‍ය නායකයින් 3දෙනෙකු අද අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. පසුගිය දා රජරට සරසවියේ පන්ති තහනම් 28 ඉවත් කරන ලෙස බල කරමින් උපකුළපතිවරයා සනාතන සභා ගොඩනැගිල්ලේ හිර කරගෙන සිටීමට විරුද්ධව ගොනු කර තිබු නඩුවකට වරෙන්තු නිකුත් කර තිබු අතර ඔහුන් අද අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. 


අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>