සියළු පන්ති තහනම් හා ශිෂ්‍යභාවය අහොසි කිරීම් ඉවත් කරනු - ජපුර සිසුන් පරිපාලන ගොඩනැගිල්ලේ නවතියි

සියළුම පන්ති තහනම් හා ශිෂ්‍යභාවය අහොසි කිරීම් වහා ඉවත් කරන ලෙස බල කරමින් අද (03) ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලීය මහා ශිෂ්‍ය සංගමය මගින් උද්ඝොශනයක් පැවැත් විය.

අද දහවල් පාගමනින් විශ්වවිද්‍යාලය ඉදිරිපිටට පැමිණි සිසුන් සුළු වේලාවක් විශ්වවිද්‍යාලය ඉදිරපිටදී උද්ඝෝෂණයේ නිරත වූ අතර අනතුරැව සිසුන් පාගමනින් විශ්වවිද්‍යාල පරිපාලන ගොඩනැගිල්ල වෙත ගමන් කළ අතර පරිපාලන ගොඩනැගිල්ල ඉදිරිපිටදී උද්ඝෝෂණයේ නිරත විය. පසුව සිසු නායකයන් විසින් රැස්ව සිටි සිසුන් ආමන්ත්‍රණය කළ අතර ඉන්පසුව සිසුන් විසින් පරිපාලන ගොඩනැගිල්ල තුළ සත්‍යග්‍රහයක් ආරම්භ කරන ලදී. 

මෙහිදී රැස්ව සිටි සිසුන් ආමන්ත්‍රණය කළ මහා ශිෂ්‍ය සංගමයේ සභාපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ පසුගිය කාලය පුරාවට ජයවර්ධනපුර විශ්වවද්‍යාලයේ උපකුලපතිවරයා විසින් සිසුනට අධ්‍යාපනය හැදෑරීමට අවශ්‍ය නිදහස අහිමි කරමින්, සිසුන් නේවාසිකාගාර තුළ සිරකරුවන් බවට පත් කරමින් ක්‍රියාකළ බවයි.

තවද මෙම ගැටළු විසදන ලෙස සිසුන් ඉල්ලීම් කළද ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමටවත් උපකුළපතිවරයා සූදානම් නොවූ බවත් මේ නිසා සිසුන්ට අරගලය හැරෙන්න වෙනත් විසඳුමක් නොතිබුණ බවත් එබැවින් සිසුන් ආරම්භ කළ අරගලය විසඳුමක් ලැබෙනතුරු පරිපාලන ගොඩනැගිල්ල තුළ සත්‍යග්‍රහයේ නිරතවන බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශකර සිටියහ.

පසුගිය කාලය පුරාවට ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ දරුණු සිසු මර්දනයක් ක්‍රියාත්මක වූ අතර සිසුන් 400කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් පන්ති තහනමට ලක් කර ඇත. අත්අඩංගුවට ගත් අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලයේ හිටපු කැඳවුම්කරු සංජීව බණ්ඩාර හා රජරට සිසු නායකයින් තිදෙනා වහා නිදහස් කරන ලෙස බලකිරීමද මෙම උද්ඝෝෂණයේ අරමුණක් විය.


අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>