ශිෂ්‍ය වීර දිනය-2014 රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලීය සැමරුම් උළෙල

රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලීය මහා ශිෂ්‍ය සංගමය මගින් පැවැත්වූ ශිෂ්‍ය වීර දිනය 2014 සැමරුම් උළෙලක් අද දින විශ්වවිද්‍යාලීය එලිමහන් රංග පීඨයේදී පැවැත් විනි. මේ අවස්ථාවට සියළු පීඨ නියෝජනය කරමින් සිසුන් 2000කට ආසන්න පිරිසක් සහභාගි වූ අතර අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලයේ කැදවුම්කරු නජිත් ඉන්දික සහෝදරයාද සහාභාගි විය.   

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>