අධ්‍යාපන කප්පාදුවට හා ශිෂ්‍ය මර්ධනයට එරෙහිව කම්කරුවන් එක් වේ.

ඉතිහාසය තුළ සිසු අරගල වලට  අළුත් මාවතක් ආරම්භ කරමින් අද දින සිසු කම්කරු උද්ඝෝශණයක් රත්මලාන බෙලෙක් කඩේ හංදියේ පැවැත් විය. ප.ව.5.00ට පමණ ආරම්භ වූ මෙම උද්ඝෝශණයට එක්සත් කම්කරු සම්මේලනය නියෝජනය කරමින් පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින් 200ක් පමණ සහභාගි විය. හුදු වැටුප් අරගල වලින් ඔබ්බට ගොස් අධ්‍යාපන කප්පාදුවට හා ශිෂ්‍ය මර්ධනයට එරෙහිව මෙම කම්කරුවන් විරෝධතාව ක්‍රියාත්මක කලේය. 

මේ වන විට අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලයේ නායකත්වය යටතේ දිවයින පුරා අඛන්ඩ සත්‍යග්‍රාහයන් 5ක් පමණ ක්‍රියාත්මක වන අතර දින 150ක් පසුකල සත්‍යග්‍රහයන් 2ක් ක්‍රියාත්මකවේ. මෙම සත්‍යග්‍රයහන් මේ වන විට රටේ විශාල බලපෑමක් සිදු කර තිබේ. මෙම ශිෂ්‍ය සටන් වල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ගොඩ නැගිනු සිසු කම්කරු සහයොගිතාවයේ එක් තීරණාතමක අවස්තාවක් ලෙස  අද දින පැවති මෙම උද්ඝෝශණය හදුන්වා දිය හැක. 


අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>