වසා දැමූ රුහුණ සරසවිය වහා විවෘත කරනු

රුහුණ සරසවිය වසාදැමීමට එරෙහිව අද දින(05)ගාල්ල බස් නැවතුම්පොළ ඉදිරිපිට උද්ඝෝශණයක පැවැත්විය. රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලීය මහා ශිෂ්‍ය සංගමය මඟින් සංවිධානය කර තිබූ මෙම උද්ඝෝශණ්යට වෛද්‍ය, ඉන්ජිනේරු, කෘෂි පීඨ හා සමසෞඛ්‍ය සිසුන් සහාභාගි විය. 

සිසු විරෝධතා හමුවේ දැයට කිරුළ රුහුණ  සරසවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට සිදු වීම හේතුවෙන් උපකුළපතිවරයා හා ආණ්ඩුව මැදිහත් වී මැරයන් යොදා සරසවි සිසුන්ට පහර දී සරසවි සිසුන් අනාරක්ෂිත තත්වයකට ඇද දමා සරසවියේ වැල්ලමඩම පරිශ්‍රය  වසා දමන ලදී. 

මෙලෙස වසා දැමූ සරසවිය වහා විවෘත කරන ලෙස බල කරමින් අද දින උද්ඝෝශණය පැවැත් විය.


අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>