මැරයන් අත්අඩංගුවට ගැනීම වෙනුවට රුහුණ සරසවිය වසා දමයි.

ආණ්ඩුව සිසු විරෝධතා හමුවේ දැයට කිරුළ හකුලා ගැනීමත් සමග මැරයන් යොදා ඊයේ දිනයේදී සරසවි සිසුන්ට පහරදීම් හා තර්ජනය කිරීම් සිදු කරන ලදී. මෙම හේතුවෙන් සරසවි සිසුන්ට විශ්වවිද්‍යාල භූමියෙන් ඉවත යාමට නොහැකි වූ අතර  ඊයේ රාත්‍රියේ පරිපාලන ගොඩනැගිල්ලේ සිසුන් නවාතැන්ගෙන ඇත.මෙම අනාරක්ෂිත තත්වය ඇති කිරීමට සෘජුව විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපතිවරා හා ආණ්ඩුව මැදිහත් වී තිබේ. රාජපක්ෂ ආන්ඩුව ඉදිරියේ තමාට තරුවක් ගසා ගැනීමේ උවමනාවෙන් විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ගේ ජිවිත ගැන කිසිදු වගවීමක් නොවී මහාචාර්යවරයෙකුට නොගැලපෙන ලෙස කටයුතු කල මෙම  උපකුලපතිවරයා හා ආණ්ඩුව සිසුන්ට පහර දුන් මැරයන්     අත්අඩංගුවට ගැනීම වෙනුවට රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය අත්තනෝමතික ලෙස දින නියමයකින් තොරව වසා දැමීමට තිරනය කර  තිබේ.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>