සම සෞඛ්‍ය සටන ජයග්‍රාහනය කරයි..

සම සෞඛ්‍ය උපාධිය අවුරුදු 3ක් දක්වා කප්පාදු කිරීමට එරෙහිව අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලය මඟින් ගෙන ගිය සටන ජයග්‍රහානය කර තිබේ. සම සෞඛ්‍ය පාඨමාලාව ක්‍රෙඩිඞ් 120 සීමාව දක්වා වැඩි කරන ලෙස විශ්වවිද්‍යාල ප‍්‍රතිපාදන කොමිසන් සභාව සියළු සම සෞඛ්‍ය පීඨවල පීඨාධිපතිවරුන්ට නිල ලිපියක් මඟින් දැනුම් දී ඇත. ක්‍රෙඩිට් 120 සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා පාඨමාලාව වසර 04ක් දක්වා දීර්ඝ කිරීමට සිදුවන බව පීඨාධිපතිවරුන් දැනුම් දී තිබේ. එබැවින් සිවු අවුරුදු සම සෞඛ්‍ය උපාධි සටන  ජයග්‍රාහනය කර තිබෙන අතර පේරාදෙණිය, ගාල්ල, කොළඹ කොටුව හා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට පවත්වාගෙන ගිය සත්‍යග්‍රාහයන් අද දින අවසන් කරනු ඇත.

සම සෞඛ්‍ය උපධි පඨමාලාව කප්පාදු කිරීම  ආණ්ඩුවේ අධ්‍යාපනය වෙළද භාණ්ඩයක් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ එක් පියවරක් වේ. සිසුන් දින 170ක්  අධික කාළයක් අඛණ්ඩ සත්‍යග්‍රාහයේ නිරත විය. පා ගමන්, උද්ඝෝශණ, ජනතා දැනුවත් කිරීම් විශාල  ප්‍රමානයක් විදු කරන ලදි. ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ බලය හමුවේ ආණ්ඩුවට දන නැමීමට සිදු විය.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>