ආණ්ඩුවට දැයට කිරුළ හකුලා ගැනීමට සිදුවීම හේතුවෙන් මැරයන් යොදා සරසවි සිසුන්ට පහර දෙයි.


රුහුණු සරසවිය තුළ දැයට කිරුළ පැවැත්වීමට ආණ්ඩුව ගත් උත්සහාය සිසු විරෝධතා හමුවේ අකුලා ගැනීමට  සිදුවිය. මෙම හේතුව නිසා අද දින ආණ්ඩුවේ මැරයන් යොදවා රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතාවක් පවත්වා සිසුන්ට තර්ජනය කර ඇත. මැරයන් පිරිසක් විශ්වවිද්‍යාල භූමියට කඩා පැන සිසුන් කිහිපදෙනෙකුට පහර දී තිබේ. තවද ශිෂ්‍ය නායකයින් ඉලක්කකරමින් පහර දීමට සැලසුම් කර තිබේ. මෙම තත්වය හෙතුවෙන් කිසිදු සරසවි සිසුවෙකුට විශ්වවිද්‍යාල භූමියෙන් පිටව යාමට නොහැක. මෙම පහර දීම හා විරෝධතාව සංවිධානය කිරීම පිටුපස ආණ්ඩුවේ මාතර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමෙන්තු මන්ත්‍රි කෙනෙක් සෘජුව මැදිහත් වී තිබේ.

 ආණ්ඩුව හා පරිපාලනය විසින් ඇති කල මෙම අනාරක්ෂිත තත්වයට විසදුමක් ලබාදෙනතුරු සිසුන් පරිපාලන ගොඩනැගිල්ලේ රැදී සිටි.


අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>