ක්‍රෙඩිට් 120ක් කිරීම කියන්නෙ ජයග‍්‍රහණයක් තමයි- නජිත් ඉන්දික

SB දිසානායක ඇමතිතුමා මාධ්‍යයට කියලා තිබුණා සම සෞඛ්‍ය උපාධිය වසර 3ද, 4ද කියන එක නෙමෙයි ක්‍රෙඩිට් 120ක උපාධියක් දක්වා කරනවා කියලා. මිනිස්සුන්ට තේරෙන් නැති භාෂාවෙන් කිව්වට මේ කියන එකේ තේරුම තමයි. උපාධිය අවුරුදු 4ක් කරනවා කියන එක. මේ වෙනකම් තිබුණු වසර 3ක උපාධියට තිබුණේ ක්‍රෙඩිට් 90යි. ක්‍රෙඩිට් 120ක් කරන්න නම් අවුරුදු 4ක්  ඕනේ. ඒ අනුව මේක ජයග‍්‍රහණයක්. නමුත් SB දිසානායක වගේ මනුස්සයෙක් කරන ප‍්‍රකාශ වලින් අපිට සටන නවත්තන්නේ නෑ. එයා සතියකට වරක් දෙවරක් කරන ප‍්‍රකාශ මූලික කරන් අපි සටන් කරන්නෙත් නෑ. ඒකට විශ්වවිද්‍යාල මගින් මේ තීරණය හරියට ක‍්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද කියල අපි දැනගන්න  ඕනෙ. එහෙම දැනගත්තට පස්සෙ අපි අපේ ක‍්‍රියාමාර්ග ගැන සලකා බලනවා. 

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>