දැයට කිරුළ මගඩියට එරෙහි රුහුණේ උද්ඝොෂණයක්

රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ දැයට කිරුළ ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වීමට එරෙහිව රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලීය මහා ශිෂ්‍ය සංගමය මඟින් අද දින උද්ඝෝශණයක්  පවත් වන ලදී. මේ සඳහා සියළු පීඨ නියෝජනය කරමින් සිසුන් සහාභාගී විය. 

දැයට කිරුළ යනු බොරු සංදර්ශනයක් වන අතර එය මහජන මුදල් මිලියන ගනනක් වියදම් කරමින් ආන්ඩුවේ ප්‍රතිරූපය හදාගැනීමට දරන උත්සහයකි. සෞඛ්‍ය,අධ්‍යාපනය ,ප්‍රවාහනය, සුභ සාධනය වැනි මෙරට ප්‍රමුකතාවය දිය යුතු  ක්ෂේත්‍ර ගනනාවක් තිබියදී එම ක්ෂේත්‍ර වල ප්‍රතිපාධන කප්පාදු කරමින්, විශ්වවිද්‍යාල වල ප්‍රතිපාධන කප්පාදු කර මහපොල/ ශිෂ්‍යාධාර වසර 9යකින් වැඩි නොකර ,  මෙවැනි සංදර්ශන පැවැත්වීම හාස්සයට  කරුනකි.

විශ්වවිද්‍යාල දියුනු කිරීමට නම් එයට ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් තිබිය යුතුය. එසේ නොමැතිව මෙවැනි ඊනියා සංදර්ශන වලට ශිෂ්‍යන් දක්වන එකගතාව මත එයට දෙන අල්ලසක් ලෙස විශ්වවිද්‍යාල දියුණු කිරීම විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යන් ලෙස අපි එකග නොවෙමු.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>