"මැයි 1 ඇයි?" සම්මන්ත්‍රණය

ශ්‍රී ලංකා රජරට විශ්වවිද්‍යාලයීය මහා ශිෂ්‍ය සංගමය සංවිධානය කල "මැයි 1 ඇයි?" ජාත්‍යන්තර කම්කරු දිනය පිලිබඳ සම්මන්ත්‍රණය ඊයේ(05) එම විශ්වවිද්‍යාල ඉදිරිපිට දී පැවැත්විණ. ඒ ආචාර්ය නිර්මාල් රන්ජිත් දේවසිරි මහතාගේ සහ අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලයේ කැඳවුම්කරු නජිත් ඉන්දික සහෝදරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි.
මෙම සම්මන්ත්‍රණය විශ්වවිද්‍යාලය තුල පැවැත්වීමට විශ්වවිද්‍යාල පරිපාලනය අවසර ලබා නොදුන් අතර ඊයේ ඇතිවූ අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය මත එය ශිෂ්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ පැවැත්වීමට සිසුන් උත්සාහ කලද විශ්වවිද්‍යාල පරිපාලනයෙන් ඊට අවසර නොලැබිණ. කෙසේ වුවද වර්ෂාව මධ්‍යයේ වුවද සම්මන්ත්‍රණය විශ්වවිද්‍යාලය ඉදිරිපිට දී පැවැත්විණ.


අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>