දෙවැනි පුද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය මහනුවර අරඹන්න මල්වතු මහනාහිමිගෙන් ඉඩමක්

මෙරට දෙවන පුද්ලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය මහනුවර දී ආරම්භ කරන බව උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය එස්.බී. දිසානායක මහතා පවසයි.

මහනුවර වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සමුළුව අමතිමන් ඔහු කියා සිටියේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය කොපමණ විරුද්ධ වුවත් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයක් මහනුවර කේන්ද්‍ර කරගනිමින් අනිවාර්යයෙන්ම ආරම්භ කරන බවයි.

මල්වතු මහනායක හිමියන් විසින් දැනටමත් ඒ සදහා ඉඩමක් පවා ලබා දී ඇතැයි අමාත්‍යවරයා එහිදී කියා සිටියේය.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>