අ.වි.ශි.බ.ම. නව කැදවුම්කරු කෙනෙක් පත් වෙයි.


අන්තර් විශ්ව විද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලයේ නව කැදවුම්කරු ලෙස කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ නජිත් ඉන්දික සහෝදරයා අද පැවති සැසිවාරයේදී තේරී පත්වූ අතර මෙතැන්සිට අන්තර් විශ්ව විද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලය ඔහුගේ නායකත්වය යටතේ කටයුතු කරනු ඇත.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>