ආණ්ඩුවේ දඩ බල්ලන් පේරාදෙණියේ සිසු දඩයම අරඹයි

සමසෞඛ්‍ය උපාධි පාඨමාලාවේ සිව් වසරක අධ්‍යන කාලය වසරකින් කප්පාදු කිරීමට එරෙහිව විශ්ව විද්‍යාල පරිශ්‍රයේ ප්‍රදර්ශනය කල විරෝධතා පුවරු හා කළු කොඩි ආරක්ෂක අංශ ඉවත් කිරීමේදී ඊට විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කිරීම නිසා, තමා හට තර්ජනය කළේ යැයි අභුත චෝදනා නගමින් මහා ශිෂ්‍ය සංගමයේ, විද්‍යාපීඨ ශිෂ්‍ය සංගමයේ, සමසෞඛ්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය සංගමයේ සභාපතිවරුන්ට පේරාදෙනිය පොලීසියේ පැමිනිල්ලක් ගොනු කරන්නට පේරාදෙනිය විශ්වවිද්‍යාලයේ වැඩ බලන ආරක්ශක ප්‍රධානියා ක්‍රියා කොට ඇත.එමෙන්ම පේරාදෙණි මහා ශිෂ්‍ය සංගමයේ සභාපතිගේ ශිෂ්‍ය භාවය අහෝසි කිරීමටත් කටයුතු කොට ඇත

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>