රුහුණ විශ්විද්‍යාලයේ මහපොළ ශිෂ්‍යාධාර සටන.

මහපොළ හා ශිෂ්‍යාධාර මුදල් රු.5000ක් දක්වා වැඩිකරන ලෙස බල කරමින් අද දින රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලීය මහා ශිෂ්‍ය සංගමය මගින් උද්ඝෝශණයක් සංවිධානය කර තිබුණි.ඡායාරූප නැරබීමට


අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>