ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් ජපුර සිසුන් විරෝධතාවක

ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුන් අද දින(21) ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් විරෝධතාවක් සංවිධානය කර තිබුණි.


මෙහිදි අදහස් දක්වමින් මහා ශිෂ්‍ය සංගමයේ සභාපති සහෝදරයා කියා සිටියේ සිසු ඉල්ලීම් වලට  විසදුම් ලබාදෙන තුරු අකන්ඩව සටන් කරන බවයි.සරසවියේ සහමුහිකත්වයට, නිදහසට ඇති අයිතිය පිළිගනු!

මහා ශිෂ්‍ය සංගමය වහා ස්ථාපිත කරණු!

අධ්‍යන හා සුබ සාධන ගැටළු වහා විසඳනු!

හිමිදිරිය කලා ප්‍රසංගය හා වේදිකාවෙන් මහපොලොවට කෙටි නාට්‍ය උළෙළ පැවැත්වීමට අවසර ලබාදෙනු!

ශිෂ්‍යභාවය අහෝසි කිරීම් වහා ඉවත් කරනු!

සියලු පන්ති තහනම් කිරීම් වහා ඉවත් කරනු!

අසාධාරණ විදියට චෝදනා ඉදිරිපත් කර පන්ති තහනමට ලක්කල සිසුන්ගේ අහිමි කර ඇති මහපොළ ශිෂ්‍යාධාර වහා ලබාදෙනු!

සියළු ප්‍රථම වසර සිසුන්ගේ මහපොළ ශිෂ්‍යාධාර වහා ලබා දෙනු!

නිදහස් අධ්‍යාපනයත් අධ්‍යාපනයේ නිදහසත් වහා තහවුරු කරනු! 


අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>