ජයපාලන් විසින් 71 අරගලය අලලා ලියැවුනු ඉතා ජනප්‍රිය කවියක පරිවර්තනයකි මේ. පරිවර්තනය - නිලාර් එම් කාසිම්


71, වසන්තය


මලින් බර විය මහා වන හිස
කොවුල් ගී නද ඇසිණ මිහිරිව
පුරුදු පරිදිම
ඇවිත් ගිය හැම වසන්තය සේ
ප්‍රමෝදය හා යලිදු පිවිසිණි
71, වසන්තය


රාවණාගේ පාලනයේ වුව
රාමගේ පාලනයේ වුව කිම?
උදාවුණ ඒ වසන්තයේදිත්
ගමින් ගම නම් පුරුදු පරිදිම
පවුල් බලයේ බල පරාක්‍රම පැවතුණේමය.

මඩෙහි වධ විඳි මී ගොනුන්
රුදුරු ඉරණම දිනනු නොහැකියි
සිතනවා මෙනි
“සියලු දේ වෙයි උපන් හැටියට”
කියා එලෙසින පැරණි ගැමියෝ
යටත් වූවෝ එගැමි සිරිතට

උදා වූ ඒ වසත් දිනවල
තරුණ සමහරු
අනෙක් සොයුරන්
අවදි කෙරුවේ එක එකා මෙනි
දවල් නිදනා දනන් වෙනුවෙන්
රුදුරු දිග රෑ ගණන් නොනිදා
නැවුම් හිරු කැන් වසං කර සිටි
මහ ගිරිකුලු ඉවත් කරලන
පරම රහසද කෙඳිරුවෝමය

හිටිගමන් ඒ වසන්තය තුල
වීදී අවුරා ප්‍රලය වූ
අවි හඬින් ගැමියෝ සැලුණාහුය
දෙපස මං පෙත රුහිරු මල් විය

අඳුරු පැහැගත් හැම ගමින් ගම
තරුණ හිරු දරුවෝ
වැළලුණාහුය, අපේ මිහි මවු ගැබෙහි පතුලෙම
කොවුල් ගී මැද මඟුල් පෙරහැරක් සේ ඇවිත්
අවමඟුල් පෙරහැරක් සේ එය ගෙවී නිම විය
71, වසන්තය

අපේ ගම් බිම් හරිම
සරුසාරයි- හැබෑමයි
කුමක් වළලා දමන ලද මුත්
පඳුරු ගසමින් යලිත් සුපිපෙයි
සත්තකින්, දලු ලා වැඩෙයි

- ව. අයි. ස . ජයපාලන්

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>