ඒ අපූරු වූ සුවඳේ කතාන්දරය

"ඉගෙනගනිං මගේ පුතේ, හරි දේ ඉගෙනගනිං. අකුරුත් එක්ක ම ගහ-කොළ, සතා-සිව්පාවා, අවුව-වැස්ස.... ආන්න ඒවත් ඉගෙනගනිං. මිනිහෙක් වෙයං උඹේ ආතා වාගේ. මනුස්සකම කියන උතුම් ගුණාංග උඹට පොත්-පත්වලින් හම්බ නූනොත්, එදාට උඹේ 'ආතා' කියන ඒ අහිංසක මිනිහව මතකෙට ගනිං"සෙංකොට්ටං
ඒ අපූරු වූ සුවඳේ කතාන්දරය
මහින්ද ප්‍රසාද් මස්ඉඹුලsource by

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>