නේවාසිකාගාර නොදීමට එරෙහිව මහපොලොවේ නිදාගැනීම

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ නේවාසිකාගාර අරගලය මේ වන විට මසකට ආසන්න වෙමින් පවතී. සිසුන් තවමත් මේ පිළිබද පාලකයන්ට විවිධ ආකරයෙන් සිය විරෝධය පළකරමින් සිටී. මෙහි දැක්වෙන්නේ 2013-10-09 වන දින රාත‍්‍රියේ. උසාවි නියෝගය අනූව මෙතෙක් ඔවුන් රුදී සිටි ශිෂ්‍ය මධ්‍යස්ථානයෙන් (ජිම් ආපනශාලාවෙන් ඉවත්ව කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයයේ තෙල් බැම්මේ රාත‍්‍රිය පහන් කළ ආකාරයයි. බිහිරන්ට ඇහෙන්නට විශාල ශබ්දයක්  ඕනෑ කර තිබේ. යනුවෙන් ඇති සුප‍්‍රසිද්ධ ප‍්‍රකාශනය අනූව කියවෙන පරිදි මෙකී බිහිරි පාලකයන්ට කුමන ආකාරයෙන් කීවද ඔවුන්ගේ මේ සදහා එකම ප‍්‍රතිචාරය මර්දනය පමණි. විශ්වවිද්‍යාලයේ වැඩ අංශයේ වාහන අංගනය නේවාසිකාගාරයක් ලබා දෙන තුරු සිසුන්ට රැදී සිටීම සදහා සිසුන් අවසන් වශයෙන් ඉල්ලූවත් පාලකයන්ට තම වාහන සිසු ජීවිත වලට වඩා වටිනා බව පසක් කරමින් එයට විරුද්ධ විය.

ඡායා රූප නැරබීමට

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>