හැම තැනම මරු වැල්ය...

කලාව යනු දැවැන්ත සන්නිවේදන කාර්යක් කිරීමට සමත් මාධ්‍යකි. .කලාව තුලින් මනස සමාධි ගත කරනවාක් මෙන්ම සමාජය දෙස පුළුල් බැල්මක් හෙලීමටද සමත් අපුරු හැකියාවක්ද ඇත. කලාව කලාව සඳහා බව කීවද , එය තුලින් ඉටු විය යුත්තේ ජනතාවාදී මෙහෙවරකි. මිනිස් සිත ආනන්දයෙන් ප්‍රඥාවට ගෙන ඒමට කළා කෘති තරම් ප්‍රබල මෙවලමක් මිහිපිට නැත.

ගීතයක මට සිලුටු බව බිඳිමින් විරෝධාකල්ප ශෛලිය මෙරට බිහි වුයේ අසුව දශකයේය. ලෝකය පුරා මහත් ජනාදරයට පත් ගායන ශිල්පීන් වූ බොබ් මාලේ, බොබි ඩීලන්, වික්ටර් හාරා , ජෝන් ලෙනන් වැන්නන් තෝරා ගත්තේද ජනතාවාදී සංගීත ඉමක් වූ විරෝධාකල්ප ගීතයයි. අප රට තුල ජනතා වාදී කලාවේ මෑත කාලීන උදාහරණයක් ලෙස චින්තක ගිතදෙවගේ මෙම ගීතය හැදින්විය හැකි නොවේද.......?අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>