රුහුණ සරසවි සිසුන් රතුපස්වල වෙඩි තැබීමට විරෝධය දක්වයි.

රතුපස්වල ජනතා උද්ඝෝශනයට රජයේ හමුදාව විසින් එල්ල කල මිලෙච්ච ප්‍රහාරය හෙළා දකිමින් රුහුණ සරසවි සිසුන් විසින් විරෝධතා ව්‍යාපරයක් සංවිධානය කර තිබුනි.


photo gallery

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>