කැළණි සරසවි සිසුන් රතුපස්වල ජනතා උද්ඝෝෂණයට එල්ල වූ ම්ලෙච්ච හමුදා ප්‍රහරයට එරෙහිව විදී බසී

kelaniya
kelaniyaරතුපස්වල ජනතා උද්ඝෝශණයට එල්ල කල ම්ලෙච්ච හමුදා ප්‍රහාරයට එරෙහිව කැළණිය සරසවියේ මහා ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් විරෝධතාවක් සංවිධාය කර තිබුනි.

පිරිසිදු පානීය ජලය ලබා දෙන මෙන් ඉල්ලා සිටි අසරණ ජනතාවට රාජ්‍ය අරක්ෂක අංශ ම්ලේච්ච ලෙස වෙඩි තබා ජිවිත බිලිගෙන, මහා පරිමාණ ලාබ ලබන සමාගමක ලාබ ලැබීමේ අයිතිය තහවුරු කිරීමට එරෙහිව සිසුන් තම විරෝධය පල කර සිටියේය.

photo gallery

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>