රතුපස්වල ජනතා උද්ඝෝශණයට එල්ල කල ම්ලේච්ච හමුදා ප්‍රහාරයට එරෙහිව පේරාදෙණිය සිසුන් උද්ඝෝශණයක

රතුපස් වල ජනතා උද්ඝෝෂණයට රජයේ හමුදාව විසින් එල්ල කල මිලේච්ච ප්‍රහාරයට එරෙහිව විරෝධතාවක් අද දින ගලහ හන්දියේදී පේරාදෙණිය සරසවි සිසුන් සන්විධානය කර තිබුනි.

පිරිසිදු පානීය ජලයේ හිම්කම වෙනුවෙන් සටන් කල ජනතාවට එම අයිතිය ලබා දෙනවා වෙනුවට වෙඩි තබා මිනිස් ජීවිත බිලි ගනුමින්, පීඩිත ජනයාගේ සියළු අයිතිවසිකම් වලට පයින් ගසා මහා පරිමාණ සමාගමක ලාබය අරක්ෂා කරමින් ගෙනගිය ආණ්ඩුවේ කෘර ප්‍රතිපත්තිය තරයේ හෙලා දකිමින් සිසුන් විරොධතාවයේ නිරත විය.

photo gallery

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>