සංජීව නිදහස් කරනු

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය සංගමයේ කැඳවුම්කරු සංජීව බණ්ඩාර මහතා වහා නිදහස් කරන ලෙස බල කරමින් 09දින පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුහු උද්ඝෝෂණයක නිරත වූහ.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>