අන්තරේ කැඳවුම්කරු රිමාන්ඩ් කරයි


අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය  ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලයේ කැඳවුම්කරු සංජීව බණ්ඩාර මහතා ලබන 15 වැනිදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර තිබේ. 

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>